Mẫu Thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Mẫu Thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Mẫu tờ khai thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi mở thêm mới hoặc thay đổi bổ sung tài khoản ngân hàng nộp cho sở kế hoạch đầu tư theo mẫu tại Phụ lục II-1 của thông tư 20/2015/TT-BTC:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:
Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế.”

 
Phụ lục II-1
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: …………..……, ngày…… tháng…… năm ……
 
THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .
1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[1]:

Nội dung đăng ký thay đổiĐánh dấu
- Tên doanh nghiệp 
- Địa chỉ trụ sở chính 
- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh 
- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp 
2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[2]:
Nội dung thông báo thay đổiĐánh dấu
- Ngành, nghề kinh doanh 
- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 
- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức 
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần 
- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần 
- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 
- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp 
- Thông tin đăng ký thuế 
  Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).
3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp 
- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp 
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………………..
2Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………Fax: ………………….. …
Email: …………………………………………………………………….
3Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 
 
4Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5Tổng số lao động: ...................................................................................
6Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….
7Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….
8Tài khoản ngân hàng, kho bạc:
Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………....
Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………....
9Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt 
Thuế xuất, nhập khẩu 
Tài nguyên 
Thu nhập doanh nghiệp 
Môn bài 
Tiền thuê đất 
Phí, lệ phí 
Thu nhập cá nhân 
Khác 
 
10Ngành, nghề kinh doanh chính ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):
a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .
b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .
Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
 


Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên


Doanh nghiệp thực hiện đăng ký thông báo TKNH với sở kế hoạch đầu tư:

(hiện nay, CQT đã ngừng tiếp nhận mẫu số 08-MST khi đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng) 
Quy trình thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
+ Phụ lục II-1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) 
+ Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng 
+ Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu người đi làm thủ tục 
Chứng minh thư photo của người được ủy quyền.
- Bước 2: Scan toàn bộ hồ sơ ở bước 1 (Để gửi qua mạng)
- Bước 3: Truy cập vào Website: dangkykinhdoanh.gov.vn (Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia)
+ Đăng ký tài khoản
+ Gửi các H/S đã Scan ở bước 2 qua mạng
- Bước 4: Kiểm tra mail xem việc Tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã thành côngchưa (nếu chưa thì làm lại)
- Bước 5: In giấy biên nhận - Hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử đã hợp lệ trên web dangkykinhdoanh.gov.vn(ký đóng dấu phần người nhận kết quả) (đóng dấu giáp lai vì có 2 tờ) – (Mẫu GT trang 17)
- Bước 6: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo Hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ DN mang toàn bộ Hồ sơ ở bước 1 lên sở kế hoạch đầu tư để nộp (quá 30 ngày sẽ không còn hiệu lực => phải đăng ký lại)
(Lưu ý: người được ủy quyền đi làm phải mang theo cả CMT gốc để đối chiếu, bản “Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng” mang theo 1 bản photo (để nộp) 1 bản gốc (để đối chiếu rồi mang về lưu trữ tại DN)
 
KẾ TOÁN 68 CHIA SẺ  
1. Không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế/ Sở kế hoạch đầu tư có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên không?
- Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
+ Theo 15249/BTC-TCT ngày 26/20/2016) hoặc Theo công văn 4987/TCT-CS ngày 26/10/2016
+ Theo thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi về điều kiện được khấu trừ khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment