Qui định về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 01.01.2015

Qui định về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 01.01.2015 sẽ điều chỉnh hợp lý hơn nhưng bất lợi cho người lao động có tham gia BHTN so với hiện nay như sau:

[​IMG]

1. Mức lương thất nghiệp:
60% lương bình quân NHƯNG tối đa chỉ được bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Hiện nay không có mức khống chế 5 lần này.
Cái này có thể ảnh hưởng một ít đối với những người đang tham gia BHTN với mức lương lớn hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Số tháng được hưởng lương thất nghiệp:
- Đóng BHTN đủ từ 12 đến dưới 36 tháng: 3 tháng. Không có gì thay đổi so với hiện nay.
- Sau đó cứ đóng thêm đủ BHTN 12 tháng thì được cộng thêm 1 tháng lương thất nghiệp. Cứ thế cho đến khi đạt mức tối đa một người được hưỡng 12 tháng lương thất nghiệp.
So với hiện nay nếu đóng BHTN từ tháng thứ 36 là đã được lãnh 6 tháng lương thất nghiệp rồi, tương tự với các mức sau đó. Chứ không phải chờ đến khi đóng đủ 72 tháng mới lãnh được 6 tháng lương thất nghiệp theo qui định từ 01.01.2015.

3. Giải quyết chế độ khi người lao động có việc làm khi đang lãnh lương thất nghiệp:
Số tháng lương thất nghiệp chưa nhận được sẽ được bảo lưu để nhận cùng những lần thất nghiệp sau.
Cái này thì tùy mọi người tự xem là lợi hay bất lợi cho mỗi người nhé. Tuy nhiên, mình không có thông tin là liệu số tháng bảo lưu này có bị khống chế mức tối đa số tháng một người được lãnh hay không.

VD: một người được hưỡng 3 tháng lương thất nghiệp nhưng mới lãnh 1 tháng thì có việc làm mới. Theo qui định hiện tại thì người này sẽ lãnh luôn 2 tháng còn lại và bắt đầu tích lũy số tháng đóng BHTN từ con số 0. Theo qui định mới thì 2 tháng còn lại sẽ cộng vào lần thất nghiệp sau. Đến lần thất nghiệp sau người này đủ điều kiện hưỡng 12 tháng lương thất nghiệp. Như vậy lần thất nghiệp sau này người đó có thể lãnh 12+2 là 14 tháng lương thất nghiệp hay vẫn chỉ là 12 tháng tối đa? Bạn nào có thông tin cập nhật giúp mình nhé.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment