TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ở đây kế toán 68 đưa trích dẫn một công văn của TCT để các bạn tham khảo:
Tuy nhiên theo chế độ kế toán DN quy định thì khấu hao TSCĐ trong thời gian ngừng sản xuất thì hạch toán vào chi phí khác.
Như vậy nếu làm đúng chế độ kế toán và công văn của thuế thì vẫn tính khấu hao theo kế toán, không tính khấu hao theo thuế. Hạch toán vào chi phí khác số khấu hao đó và sau này khi quyết toán thuế loại ra.
Nếu xem xét kỹ lưỡng hơn thì việc quy định như vậy của luật thuế là không công bằng cho DN. DN đã lựa chọn khấu hao đường thẳng thì mức khấu hao hàng năm được xác định không phụ thuộc vào có ngừng sản xuất tạm thời để sửa chữa máy hay không. Trong khi đó thuế lại không cho phép tính khấu hao những tháng ngừng sản xuất vào chi phí hợp lý (tất nhiên không khấu hao thì giá trị tài sản vẫn còn đó, sau này được khấu hao hoặc tính vào chi phí khác khi thanh lý, nhưng có thể dẫn đến kéo dài thời gian khấu hao tài sản. Nhưng chắc các bác làm luật thuế các bác ấy có lý luận của các bác về việc đưa khung thời gian sử dụng của TSCĐ).

Nếu vậy các DN sẽ:
- Nếu DN áp dụng khấu hao theo PP đường thẳng sẽ không khai báo là ngừng sản xuất để vẫn tính khấu hao bình thường (trừ khi có những bằng chứng rõ ràng không thể che dấu thuế được).
- Hoặc DN sẽ đăng khấu hao theo sản lượng để mức khấu hao hợp lý hơn với sự giảm giá trị và giá trị sử dụng của tài sản.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment