Mức phạt chậm đóng BHXH, BHTN năm 2015 mới nhất

Theo điều 26 Nghị định Số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 (có hiệu lực từ ngày 10/10/2013) của Chính phủ: Quy định mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), không tham gia BHXH, BHTN... cụ thể như sau:1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng) đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

- Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng) đối với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

Ngoài ra DN còn bị:

- Truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng.
- Đóng số tiền lãi của số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.
Một số mức phạt khác liên quan:

- Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với NLĐ có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyên, BHTN

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giả mạo hồ sơ BHXH để hưởng chế độ BHXH đối với mỗi hồ sơ giả mạo.- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 800.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
+ Không cung cấp tài liệu, thông tin về BHXH bắt buộc, BHTN;

+ Không cung cấp thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN của NLĐ khi NLĐ hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

- Phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động

+ Không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể

từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan bảo hiểm xã hội;

+ Làm mất mát, hư hỏng, sửa chữa, tẩy xóa sổ bảo hiểm xã hội.- Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với

gười sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

+ Không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng;

+ Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội: Giải quyết chế độ hưu trí trước 30 ngày, tính đến ngày người lao động đủ điều kiện nghỉ việc hưởng hưu trí; giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động;

+ Không giới thiệu người lao động đi giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.- Phạt tiền từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích.

Mức phạt vi phạm quy định về công đoàn

- Phạt tiền từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không bố trí nơi làm việc, không bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết cho cán bộ công đoàn.

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:
+ Không bố trí thời gian trong giờ làm việc cho cán bộ công đoàn không chuyên trách hoạt động công tác công đoàn;

+ Không cho người làm công tác công đoàn chuyên trách được hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động khác trong cùng tổ chức;
+ Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động;

+ Không trả lương cho người làm công tác công đoàn không chuyên trách trong thời gian hoạt động công đoàn;

+ Không cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở vào tổ chức để hoạt động công tác công đoàn.

- Phạt tiền từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:
+ Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động;

+ Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn;
+ Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn;
+ Không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động. 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment