Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT - TNDN - TNCN

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT - TNDN - TNCN

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế được quy định tại khoản 3, Điều 10 thông tư 156/2013/TT-BCTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó thì thời hạn nộp các loại tờ khai thuế như sau:

Tờ KhaiHạn nộpHạn nộpHạn nộp
Báo CáoTheo thángTheo quýTheo năm
Thuế Môn Bài  30/1
Thuế giá trị gia tăngNgày 20 tháng sauNgày 30 tháng đầu quý sau 
Thuế thu nhập cá nhânNgày 20 tháng sauNgày 30 tháng đầu quý sau 
Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày 30 tháng đầu quý sau. Nhưng bắt đầu từ quý 4/2014 
không phải nộp tờ khai
mà chỉ phải nộp tiền thuế
 
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơnNgày 20 tháng sauNgày 30 tháng đầu quý sau 
Báo cáo tài chính
Quyết toán thuế: TNDN, TNCN
  Chậm nhất là ngày thứ 90,
kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
30 hoặc 31 tháng 3)
(Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế)

Cụ thể về cách xác định thời hạn của từng loại tờ khai/báo cáo thuế như sau: 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng:  chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo. Các loại hồ sơ nộp theo tháng như:
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (cho doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế)
+ Thuế thu nhập cá nhân ( cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên  1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN từ 50 triệu đồng trở lên)
+ Tờ khai thuế GTGT ( Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 50 tỷ).thời hạn nộp các loại tờ khai thuế
Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng của tháng 1/2015 thì thời hạn nộp là ngày 20/2/2015.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý: chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo . Các loại hồ sơ nộp theo quý như:
+ Tờ khai thuế GTGT ( Dành cho doanh nghiệp mới thành lập và những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm liền kề dưới 50 tỷ )
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. 
+ Thuế thu nhập cá nhân ( 
Dành cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên  1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN dưới 50 triệu đồng.)
Bắt đầu từ quý 4 năm 2014 doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ cần tính ra số tiền thuế và đi nộp
Ví dụ: kỳ kê khai thuế GTGT theo quý của quý 4/2014 thì chúng ta có thể bắt đầu kê khai và nộp thuế từ ngày 1/1/2015 - Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2015.
 
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch. Ví dụ như thuế Môn bài. Nhưng hiện nay các doanh nghiệp đã và đang hoạt động chỉ cần nộp tiền thuế còn tờ khai không phải nộp. Hạn nộp tiền thuế là ngày 30/1/2014

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Gồm có quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính - hạn nộp báo cáo tài chính năm 2014 là ngày 31/3/2015
- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Thời hạn nộp trên được tổng hợp theo các thông tư:
156/2013/TT-BTC
119/2014/TT-BTC
151/2014/TT-BTC
Lưu ý: quá thời hạn nộp trên doanh nghiệp chưa nộp tờ khai thuế sẽ bị xử lý theo Thông tư 166/2013/TT-BCT Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment