Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và QĐ 15

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và QĐ 15
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel thì trên mạng có rất nhiều, những để kết nối thành một hệ thống sổ sách thì cần người làm mẫu sổ phải có sự hiểu biết nhất định về Excel: như các hàm, hay link..và quan trong hợn là tư duy kế toán để tạo ra một hệ thông sổ sách kế toán bằng Excel logic và đúng với quy định của Bộ tài chính.
Sở hữu một lượng giáo viên đông đảo có chuyên môn cao về kế toán để dạy học kế toán trên Excel  - Trung Tâm kế toán 68  đã xây dựng lên một hệ thống sổ sách kế toán bằng Excel theo quyết định 48 nhằm đáp ứng cho những công ty vừa vả nhỏ áp dụng trong công tác hạch toán sổ sách kế toán trên Excel bao gồm các mẫu sổ sau:


Trong hệ thống sổ sách kế toán trên Excel này gồm có các mẫu sổ sau:

-          Mẫu sổ Nhật Ký Chung
-          Mẫu Bảng phân bổ chi phí trả trường ngắn hạn ( 142), dài hạn (242).
-          Mẫu bảng phân bổ khấu hau tài sản cố định ( 214).
-          Mẫu sổ quỹ - sổ tiền gửi ngân hàng.
-          Sổ tổng hợp phải thu - phải trả khác hàng ( 131 và 331).
-          Bảng kê nhập kho - xuất kho và bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn.
-          Bảng phân bổ chi phí mua hàng.
-          Mẫu bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.
-          Và các bảng biểu liên quan đến báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, bảng cân đối phát sinh tài khoản năm, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và  bản thuyết minh báo cáo tài chính.
Trên đây là những mẫu sổ chính được thể hiện ở các SHEET, Còn các sổ chi tiết Kế Toán 68 sẽ hướng dẫn cách bạn cách lọc, lập sổ bằng công thức thông qua các bài viết hướng dẫn tự học kế toán trên Excel trong mục này. 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment