Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và QĐ 15

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo QĐ 48 và QĐ 15

Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài...đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,...(không sử dụng biên bản giao nhận TSCĐ trong trường hợp nhượng bán, thanh lý hoặc tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê). Biên bản giao nhận TSCĐ là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán ghi sổ (thẻ) TSCĐ, sổ kế toán có liên quan.

1. Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo quyết định 48: Mẫu số: 01 - TSCĐ

Đơn vi: Kế toán 68
B phn:……….
                      Mu s: 01 - TSCĐ
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
 
 

BIÊN BN GIAO NHN TSCĐ

Ngày ...tháng ...năm ....
Số: ........................
Nợ: .......................
Có: ........................
Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của...............................
về việc bàn giao TSCĐ..................................................................................................
ban giao nhận TSCĐ gồm:
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên giao
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên nhận
- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Đại diện...................
Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..........................................................................................
Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STTTên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐSố hiệu TSCĐNước sản xuất (XD)Năm sản xuấtNăm đưa vào sử dụngCông suất
(diện tích thiết kế)
Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua
(ZSX)
Chi phí vận chuyểnChi phí chạy thử...Nguyên giá TSCĐTài liệu kỹ thuật kèm theo
ABCD12345678E
Cộngxxxxxx

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO
STTTên,quy cách dụng cụ, phụ tùngĐơn vị tínhsố lượngGiá trị
ABC12

Giáđốc bên nhn
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhn
(Ký, họ tên)
Người nhn
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, ho tên)

2. Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo quyết định 15: Mẫu số: 01 - TSCĐ

Đơn vi: Kế toán 68
B phn:……….
                      Mu s: 01 - TSCĐ
      (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC
           Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
 
 

BIÊN BN GIAO NHN TSCĐ
Ngày ...tháng ...năm ....
Số: ........................
Nợ: .......................
Có: ........................
Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của...............................
về việc bàn giao TSCĐ..................................................................................................
ban giao nhận TSCĐ gồm:
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên giao
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Đại diện bên nhận
- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Đại diện...................
Địa điểm giao nhận TSCĐ: ..........................................................................................
Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STTTên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐSố hiệu TSCĐNước sản xuất (XD)Năm sản xuấtNăm đưa vào sử dụngCông suất
(diện tích thiết kế)
Tính nguyên giá tài sản cố định
Giá mua
(ZSX)
Chi phí vận chuyểnChi phí chạy thử...Nguyên giá TSCĐTài liệu kỹ thuật kèm theo
ABCD12345678E
Cộngxxxxxx

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO
STTTên,quy cách dụng cụ, phụ tùngĐơn vị tínhsố lượngGiá trị
ABC12

Giáđốc bên nhn
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng bên nhn
(Ký, họ tên)
Người nhn
(Ký, họ tên)
Người giao
(Ký, ho tên)

3Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bản giao nhn TSCĐ:

Góc trên bên trái của Biên bản giao nhận TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có tài sản mới đưa vào sử dụng hoặc điều tài sản cho đơn vị khác, đơn vị phải lập hội đồng bàn giao gồm: Đại diện bên giao, đại diện bên nhận và 1 số uỷ viên.
          Biên bản giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ. Đối với trường hợp giao nhận cùng một lúc nhiều tài sản cùng loại, cùng giá trị và do cùng 1 đơn vị giao có thể lập chung 1 biên bản giao nhận TSCĐ.
          Cột A, B: Ghi số thứ tự, tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) của TSCĐ.
          Cột C: Ghi số hiệu TSCĐ.
          Cột D: Ghi nước sản xuất (xây dựng).
          Cột 1: Ghi năm sản xuất.
          Cột 2: Ghi năm bắt đầu đưa vào sử dụng.
          Cột 3: Ghi công suất (diện tích, thiết kế) như xe TOYOTA 12 chỗ ngồi, hoặc máy phát điện 75 KVA, ...
          Cột 4, 5, 6, 7: Ghi các yếu tố cấu thành nên nguyên giá TSCĐ gồm: Giá mua (hoặc giá thành sản xuất) (cột 4); chi phí vận chuyển, lắp đặt (cột 5); chi phí chạy thử (cột 6).
          Cột 8: Ghi nguyên giá TSCĐ (cột 7 = cột 4 + cột 5 + cột 6 +...).
          Cột E: Ghi những tài liệu kỹ thuật kèm theo TSCĐ khi bàn giao.
          Bảng kê phụ tùng kèm theo: Liệt kê số phụ tùng, dụng cụ đồ nghề kèm theo TSCĐ khi bàn giao. Sau khi bàn giao xong các thành viên ban giao, nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản.
          Biên bản giao nhận TSCĐ được lập thành 2 bản, mỗi bên (giao, nhận) giữ 1 bản chuyển cho Ban Tài chính, Kế toán để ghi sổ kế toán và lưu.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment