Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2015 mới nhất

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2015 mới nhất

Đối với kế toán tại các doanh nghiệp thì tính Thuế TNCN từ tiền lương tiền công là công việc phổ biến nhất. Vì vậy trong bài viết này Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương - tiền công.

1. Cách tính thuế TNCN Đối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên:

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.
Được xác định qua cách tính:


Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

Theo điều 7 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC Thu nhập tính thuế được xác định bằng công thức:

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ
Trong đó:

*    Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễn thuế
a, Tổng lương nhận được bao gồm  tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được kể cả các khoản tiền thưởng lễ, tết...
b, Các khoản miễn 
thuế bao gồm:
- Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca: Nếu phụ cấp vào tiền lương thì 
được Miễn tối đa 680.000/ tháng. Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn (tự nấu ăn) hay mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được 
Miễn hết (không bị giới hạn)
- Tiền phụ cấp trang phục không vượt quá 5 triệu đồng/năm.
- Tiền phụ cấp điện thoại theo quy định của công ty.
- Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính. Ví dụ: làm ban ngày được 4 nghìn/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được trả 7 nghìn/h => 3 nghìn/h cao hơn này được miễn thuế.

*  Các khoản giảm trừ được quy định tại điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC như sau:
Giảm trừ gia cảnh:
+ Bản thân người nộp thuế: 9 triệu/tháng.
+ Người phụ thuộc: 3,6 triệu/người/tháng (phải được đăng ký với Thuế. 
- Các khoản bảo hiểm đang tham gia: BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.
Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).  (Theo điểm 3, khoản 8, điều 2 của NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 - hướng dẫn thi hình luật sử đổi bổ sung một số điều luật về thuế (Luật sửa đổi số 71/2014/QH13) (  NĐ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015)
 
- Nếu trong kỳ người nộp thuế đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì cũng được trừ nhưng phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.

Thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân là thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế suất tương ứng.
Được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và Phụ lục: 01/PL-TNCN như sau:

BậcThu nhập tính thuế /thángThuế suấtTính số thuế phải nộp
Cách 1Cách 2
1Đến 5 triệu đồng (trđ)5%0 trđ + 5% TNTT5% TNTT
2Trên 5 trđ đến 10 trđ10%0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ10% TNTT - 0,25 trđ
3Trên 10 trđ đến 18 trđ15%0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ15% TNTT - 0,75 trđ
4Trên 18 trđ đến 32 trđ20%1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ20% TNTT - 1,65 trđ
5Trên 32 trđ đến 52 trđ25%4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ25% TNTT - 3,25 trđ
6Trên 52 trđ đến 80 trđ30%9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ30 % TNTT - 5,85 trđ
7Trên 80 trđ35%18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ35% TNTT - 9,85 trđ
 
Theo như bảng trên thì có 2 cách tính số thuế TNCN phải nộp, kế toán có thể tùy chọn áp dụng.  Nhưng để hiểu về các con số Trung tâm kế toán 68 sẽ lấy một ví dụ vừa tính bằng phương pháp thủ công (C1), và tính bằng cách rút gọn (C2) để kế toán có thể hiểu kỹ và s
âu hơn:
Ví dụ: Bà Bắc 
ký hợp đồng lao động 1 năm ở Công ty Phương Nam, tháng 4 năm 2015 bà Bắc nhận được các khoản thu nhập như sau:
+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 30.000.000
+ Phụ cấp ăn trưa: 800.000
+ Phụ cấp điện thoại 300.000
+ Bà nhận được 500.000 tiền thưởng.
Bà Bắc đóng các khoản bảo hiểm theo lương 
lương cơ bản 8 triệu.

BHXHBHYTBHTNTổng
8.000.000 X 8%8.000.000 X 1,5%8.000.000 X 1%840.000
 
- Bà Bắc có 2 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty Phương Nam.

Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bắc trong tháng 4 năm 2015


1. Xác định thu nhập chịu thuế của Bà Bắc:
Tổng thu nhập của Bà Bắc trong tháng 4 là:
 30.000.000 + 800.000 + 300.000 + 500.000 = 31.600.000
Trong số đó bà Bắc được Mi
ễn
:
- Tiền phụ cấp điện thoại: 300.000
- Tiền phụ cấp ăn trưa theo quy định là 680.000 ( vậy là trong số 800.000 bà Bắc nhận được thì bà chỉ được 
Miễn 680.000 còn 120.000 phải chịu thuếChú ýNếu mà tiền phụ cấp của bà Bắc không phải là 800k mà là 500k chẳng hạn thì bà Bắc chỉ được Miễn 500k - đúng với mức phụ cấp của công ty
 Vậy thu nhập chịu thuế của Bà Bắc là: 

31.600.000 – 300.000 – 680.000 = 30.620.000
     
 2. Các khoản được giảm trừ:  
- Bản thân bà Bắc: 9.000.000
- Người phụ thuộc : 2 con là: 2  X  3.600.000 = 7.200.000
- Tiền đóng bảo hiểm: 840.000
=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 7.200.000 + 840.000 = 17.040.000
   
 3. Thu nhập tính thuế của Bà Bắc là:

 Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ
                                          30.620.000     –      17.040.000      =  13.580.000
Bây giờ chúng ta sẽ tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Bắc qua việc đưa thu nhập tính thuế 13.580.000 vào trong bảng tính thuế theo lũy tiến từng phần ở bên trên:

1. Tính theo cách phổ thông: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
+  Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
5.000.000 × 5% = 250.000
+  Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
(10.000.000 – 5.000.000) × 10% = 500.000
+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
(13.580.000 – 10.000.000) × 15% = 537.000
Vậy tổng số thuế thu nhập cá nhân mà Bà Bắc phải nộp trong tháng 4 năm 2015 là:
250.000 + 500.000 + 537.000 = 1.287.000

2. Tính theo cách 2 ở bảng Phụ lục: 01/PL-TNCN cho nhanh hơn nhé:
Ta thấy Thu nhập tính thuế TNCN của bà Bắc là 13.580.000 thuộc BẬC 3 trong biểu thuế suất, và có cách tính là: 15% * TNTT - 0,75 trđ
=> Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của bà bắc trong tháng 4 năm 2015 là:
15% X 13.580.000 – 750.000 = 1.287.000

Các bạn thấy là cả 2 cách đều cho ra kết quả giống nhau. Nhưng cách 2 rút gọn và nhanh hơn rất nhiều. Sau này khi làm việc các cũng nên tính theo cách 2 này.
 

KẾ TOÁN 68 LƯU Ý
Những điểm cần chú ý khi đi vào tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công:

1. Thời điểm tính thuế TNCN: Là thời điểm chi trả thu nhập.
Ví dụ: Tiền lương của tháng 12/2014 trả vào tháng 1 năm 2015 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 1 năm 2015 (Khi quyết toán thuế TNCN cũng tính vào năm 2015)
(Tham khảo 
Khoản 1 Mục III công văn số 187/TCT- TNCN ngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế, Công văn 380/CT-TTHT ngày 14 tháng 01 năm 2015 )

2. Tổng hợp thu nhập: Bao gồm tất cả mọi thu nhập mà người lao động nhận được trong kỳ tính thuế (Gồm cả tiền thưởng lễ tết như lương tháng thứ 13, hay 30/4, 1/5, 2/9... trả vào tháng nào thì tính vào Thu nhập chịu thuế của tháng đó). Sau đó mới đi xác định xem những khoản nào được miễn, được giảm trừ.
3. Phương pháp tính thuế TNCN có 2 cách: Tính theo biểu lũy tiến và khấu trừ tại nguồn (10% - đối với cá nhân cư trú, 20% - đối với cá nhân không cư trú). Phải tính theo cách nào căn cứ vào thời hạn của hợp đồng lao động:
Tính theo biểu lũy tiến từng phần: dành cho lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên 
+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.
(Nhưng chú ý: Mỗi người chỉ được giảm trừ bản thân tại 1 nơi, nếu có người phụ thuộc thì lấy giảm trừ bản thân tại công ty nào thì Đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh tại đó)
+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.
(Theo điểm b, khoản 1 điều 25 của TT 111/2013/TT-BTC).
Khấu trừ 10%: Dành cho không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 23/CK-TNCN) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
(Người làm cam kết 23 bắt buộc phải có MST tại thời điểm làm cam kết nhé)
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.
 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment