HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HOẶC THEO QUÝ

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý
I. Hướng dẫn cách xác đinh kê khai thuế gtgt theo tháng hoặc theo quý
Việc xác định thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý phụ thuộc vào nhũng yếu tố sau:
- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9/2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai theo quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/8/2013 theo quy định hiện hành.
Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2013.
* Thời kỳ khai thuế theo quý:
Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.
* Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý:
Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.
II. Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp:
1. Hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng, quý theo phương pháp khấu trừ:
Các bạn kê khai trực tiếp trên phần mềm HTKK mới nhất (3.2.2) hoặc là theo mẫu dưới đây:
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
- Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
- Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
Và các phụ lục khác nếu có như:
- Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% mẫu số 01-3/GTGT.
(Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)
2. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
2.1. Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT
a. Đối tượng:
- DN hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.
b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/ quý  theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT.
2.2. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
 a. Đối tượng:
- Những DN có doanh thu hàng năm < 1 tỷ đồng.
- Hộ, cá nhân kinh doanh.
- DN mới thành lập không đủ điều kiện đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
b. Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT
- Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT
c. Hồ sơ khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:
- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

III. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế GTGT:

- Kê khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.
- Kê khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment