Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...

Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...


Hóa đơn không chịu thuế GTGT hay hóa đơn chịu thuế suất 0% kê khai ở mục nào luôn là những câu hỏi mà các bạn kế toán mới vào nghề phải băn khoăn về mục kê. Trong bài viết này, Kế Toán 68 sẽ chia sẻ cách kê khai những loại hóa đơn này trên bảng kê bán ra hay mua vào trên các phụ lục của tờ khai thuế GTGT:

Căn CứLoại Hóa ĐơnHóa đơn Đầu RaHóa đơn Đầu Vào
Thông tư 219/2013/TT-BTCViếtMục kê
(Trên Bảng kê bán ra.
PL 01-1/GTGT)
Mục kê
(Trên Bảng kê mua v
ào :
PL 01-2/GTGT)
Khấu trừ
Điều 4Hóa đơn GTGT không chịu thuếThuế suất: \
Tiền thuế: \
Mục 1Không kêKhông được KT
Điều 9Hàng đơn GTGT chịu thuế 0%Thuế suất: 0%
Tiền thuế: 0
Mục 2-        Đủ điều khấu trừ thì kê ở Mục 1.
-        Không đủ điều kiện thì 
KHÔNG KÊ KHAI
Điều 10Hàng đơn GTGT chịu thuế 5%Thuế suất: 5%
Tiền thuế: DT x 5%
Mục 3
Điều 11Hàng đơn GTGT chịu thuế 10%Thuế suất: 10%
Tiền thuế: DT x 10%
Mục 4
Điều 5Không phải kê khai - nộp thuếKhông kêKhông kê
 Công văn số 736/CT-TTHTHóa đơn bán hàngKhông có – Vì kê khai theo khấu trừ nên chỉ có HĐ GTGTKHÔNG KÊ KHAI
 (Hướng dẫn trên đã cập nhật theo mẫu biểu tờ khai thuế mới tại thông tư 119/2014/TT-BTC)
Ở Bảng trên Kế Toán Thiên Ưng đã đưa ra Những loại hóa đơn được xuất theo mức thuế suất của các loại hàng hóa dịch vụ mà công ty các bạn cung cấp. Áp dụng cho các doanh nghiệp kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
Các bạn chỉ cần xác định xem đó là hóa đơn đầu ra hay hóa đơn đầu vào đối với công ty mình để tìm mục kê cho phù hợp.
Chú ý: Nếu doanh nghiệp các bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì không kê khai hóa đơn bán hàng - mua của các công ty kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp nhé theo Công văn số 736/CT-TTHT ngày 04/5/2013 hướng dẫn về kê khai hoá đơn thông thường.
Chú ý: Theo khoản 1 - điều 8 của TT 166/2013/TT-BTC xử phạt vi phạm luật thuế thì:
" Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế "
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment