Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức

Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức

Tính giá thành theo phương pháp định mức

- Điều kiện áp dụng:
+ DN có quy trình sản xuất ổn định
+ DN đã xây dựng và quản lý được định mức.
+ Trình độ tổ chức và tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của kế toán viên tương đối vững.
- Nội dung của phương pháp:
+ Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và dự toán chi phí sản xuất chung để xác định giá thành định mức.
+ Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất trong phạm vi định mức cho phép và số thoát ly so với ddihj mức.

- Công thức xác định:


Giá thành thực tế=Giá thành định mức+
-
Chênh lệch
do thay đổi định mức
+
-
Chênh lệch
do thoát ly định mức

- Nguyên nhân thay đổi định mức:
+  Do trang thiết bị sản xuất hiện đại
+  Trình độ tay nghề của công nhân tăng lên
+ Trình độ tổ chức quản lý sản xuất tăng lên.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment