Hướng dẫn làm thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi tên công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ ….


 A. Thủ tục với sở kế hoạch đầu tư:

Hồ sơ gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
- Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên (giám đốc).
- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi.
- Các giấy tờ, tài liệu khác kèm theo tương ứng đối với một số trường hợp thay đổi: (Liên hệ với sở kế hoạch đầu từ để biết các mẫu cần thiết từng trường hợp)

Gợi ý: Nếu bạn không muốn mất thời gian thì có thể thuê 1 công ty luật làm cho nhanh, chi phí rất rẻ.

- Sau khi đã làm việc xong với sở kế hoạch đầu tư, và đã có giấy phép ĐKKD mới, các bạn làm việc với cơ quan thuế (Tùy từng trường hợp có thể phải quyết toán thuế), cụ thể như sau:

II. Thủ tục với cơ quan thuế:

a. Thủ tục thay đổi tên công ty (Đổi tên cơ sở kinh doanh):
Hồ sơ gồm:
Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế ban hành kèm theo Thông tư 156.
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh theo tên mới;

b. Thủ tục Chuyển địa điểm kinh doanh:

+/ Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:
Hồ sơ gồm:
- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

- DN làm 2 bộ hồ sơ để gửi đến Chi cục Thuế nơi chuyển đi và Chi cục Thuế nơi chuyển đến. Chi cục Thuế nơi chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

- Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế.

+/ Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh khác tỉnh:
- Tại nơi chuyển đi.
Hồ sơ khai gồm:
+ Thông báo chuyển địa điểm;
+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc);
+ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của người nộp thuế, cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu 09-MST gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

- Tại nơi người nộp thuế chuyển đến:
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư... theo địa chỉ mới, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến.
Hồ sơ đăng ký thuế gồm:
+ Tờ khai đăng ký thuế (ghi mã số thuế đã được cấp trước đó);
+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư... do cơ quan có thẩm quyền nơi chuyển đến cấp.
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác, cơ quan thuế phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế mà người nộp thuế đã được cấp trước đó.

Lưu ý: Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.

c. Thông báo thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:
- Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế như:Thay đổi tài khoản ngân hàng, thay đổi ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ...
-> DN phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mẫu 08-MST trong thời hạn 05 (năm)ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:
- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST;
- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
- Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có).

(Theo Mục 2 Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2012)

Chú ý: Ngoài những thủ tục như trên các bạn còn phải xử lý hóa đơn đã in (hoặc mua) mà còn chưa dùng hết, con dấu:
- Nếu không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn thì các bạn làm thủ tục hủy hóa đơn.

- Với con dấu, các bạn liên hệ với bên Công an để làm thủ tục thay đổi mẫu dấu.

Chúc các bạn thành công!
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment