Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Sai sót khi kê khai thuế GTGT là điều thường gặp phải ở những kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Trong bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh khi kê toán gặp phải những sai sót đó:

1- CĂN CỨ PHÁP LÝ
Theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
2- Nguyên tắc của việc Điều chỉnh, bổ sung Tờ khai Thuế GTGT
            Thực hiện theo đúng Nguyên tắc
SAI ĐÂU SỬA ĐẤY.
Tức là: khi đã xác định được Dữ liệu bị sai trên tờ khai đã lập. Chúng ta sẽ sửa trực tiếp ở dữ liệu sai thành dữ liệu đúng.

3- Các trường hợp của việc phát hiện ra sai sót phải kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT

3.1 Trường hợp phát hiện ra sai sót trong thời hạn nộp tờ khai
Các bạn luôn nhớ rằng: Cơ quan Thuế luôn nhận tờ khai nộp lần cuối cùng trong hạn nộp tờ khai là tờ khai đúng nhất của Doanh nghiệp khi thực hiện kê khai và nộp tờ khai.
Vì thế: Nếu các bạn phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai. Không phải suy nghĩ và lo lắng. 
Dù đó sai sót gì chúng ta thực hiện Điều chỉnh Tờ khai theo các bước sau:
Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin kê sai.
Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: 
Tờ khai lần đầu.
Bước 3: Vào giao diện của tờ khai, tìm đến thông tin sai mà sửa trực tiếp theo số thông tin dữ liệu đúng
Bước 4: Lưu kết quả đã sửa sai và tiến hành gửi lại tờ khai đã điều chỉnh tới Cơ quan Thuế quản lý.
3.2 Phát hiện ra sai sót nằm ngoài hạn nộp Tờ khai thuế GTGT

3.2.1 Phát hiện ra sai sót nằm ngoài hạn nộp Tờ khai thuế GTGT nhưng không làm ảnh hưởng tới số thuế phái nộp hay số thuế được khấu trừ.
Ví dụ như các sai sót: tên hàng hóa, tên công ty khách hàng, nhà cung cấp, mã số thuế, ký hiệu hóa đơn,ngày tháng năm lập hóa đơn...
Các bước thực hiện Điều chỉnh tờ khai theo thông tin dữ liệu đúng.
Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai thuế GTGT có thông tin sai
Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: 
Tờ khai lần đầu
Bước 3: Vào giao diện của tờ khai thuế GTGT, tìm đến thông tin sai sót. Sửa trực tiếp theo thông tin dữ liệu đúng.
Bước 4: Lưu lại tờ khai đã được điều chỉnh đúng. Và gửi lại toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Thuế quản lý.

=> Hồ sơ bổ sung gồm: 
+ Văn bản giải trình sai sót.
Tờ khai và các phụ lục đã lập sai.
+ Tờ khai và các phụ lục đã điều chỉnh lại đúng.
 
Chú ý: không lập hồ sơ kê khai bổ sung-điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
3.2.2 Phát hiện sai sót ngoài thời hạn nộp tờ khai, làm ảnh hưởng tới số thuế phái nộp hay số thuế được khấu trừ.
Các sai sót: 
+ Thừa - thiếu hóa đơn đầu ra.
+ Thừa hóa đơn đầu vào hay giảm hóa đầu vào phải giảm do không đủ điều kiện được khấu trừ đã kê khai trước đó.
+ Sai tiền thuế, thuế suất, doanh số chưa thuế, giá trị hàng hóa mua vào
Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót, các bạn không cần thực hiện kê khai bổ sung mà chúng ta kê khai vào kỳ phát hiện ra khai sót phát sinh từ ngày 01/01/2014 doanh nghiệp phát hiện hoá đơn khấu trừ bị bỏ xót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế chưa có quyết định thanh - kiểm tra chúng ta vẫn được khấu trừ.
(theo điểm 8 điều 14 TT219/TT-BTC và công văn 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 của Tổng cục thuế TP.Hà Nội)
Ví dụ: Công ty Thiên Ưng có hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến ngày 30/03/2014 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 03/2014.
Các bước lập tờ khai bổ sung thuế GTGT
Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai có thông tin sai sót. ( chọn tháng, qu
ý  bị sai)
Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: 
Tờ khai Bổ sung.
cách kê khai bổ sung thuế gtgt
Bước 3: Vào giao diện của HTKK, thực hiện nguyên tắc SAI ĐÂU SỬA ĐẤY để điều chỉnh lại số liệu cho đúng với thực tế phát sinh.
Bước 4: Ấn "
Tổng hợp KHBS" : để ứng dụng tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai  01/KHBS
Bước 5: Xem kết quả và cách xử lý:
Cách xử lý số liệu sau khi khai bổ sung
 Sau khi đã nhập số liệu bổ sung điều chỉnh cho đúng với phát sinh ( theo nguyên tắc “ Sai đâu sửa đấy” , bạn căn cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] và [43] của tờ 01/KHBS để xử lý số liệu sau khi khai bổ sung:
hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT
Sau khi khai bổ sung cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] = A và [43] = B A và B là số liệu đúng, đã được điều chỉnh ), tức là sau khi các bạn điều chỉnh xong sẽ xuất hiệnsố tiền A ở chỉ tiêu [40] và số tiền B ở chỉ tiêu [43].
Trường hợp 1
B > 0: Làm tăng số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B  vào chỉ tiêu  [38] -Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
Trường hợp 2:
B < 0: Làm giảm số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B  vào chỉ tiêu  [37] -Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
Trường hợp 3:
A > 0: Làm tăng số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung => Nộp bổ sung tiền thuế thiếu và phạt chận nộp vào NSNN.
Lưu ý:
Số tiền thuế thiếu không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
Trường hợp 4:
A < 0: Làm giảm số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung => Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo
Lưu ý:
Số tiền thuế thừa không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mà chỉ được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo. Tức là không được cho vào chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại, cứ liên quan đến chỉ tiêu 40 là không được cho vào kỳ hiện tại.

Cần lập 1 bộ hồ sơ lên cơ quan Thuế bao gồm:
            - Tờ khai thuế GTGT mẫu số: 01/GTGT
            - Giải trình khai bổ sung điều chỉnh – KHBS.

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment