Cách tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

Cách tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng áp dụng với những DN sản xuất đơn chiếc và hàng loạt theo đơn đặt hàng đã ký.

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng:
+ Nếu quá trình sản xuất chỉ liên quan đến một đơn đặt hàng thì tính trực tiếp cho từng đối tượng (từng đơn hàng).
+ Nếu quá trình sản xuất chỉ liên quan đến nhiều đơn hàng thì sử dụng phương pháp gián tiếp để xác định chi phí cho từng đơn hàng.
+ Toàn bộ những chi phí sản xuất thực tế phát sinh từ khi bắt đầu tiến hành sản xuất cho đến cuối kỳ báo cáo nhưng đơn đặt hàng vẫn chưa hoàn thành thì được coi là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
+ Toàn bộ những chi phí sản xuất có liên quan đến đơn đặt hàng từ khi bắt đầu sản xuất cho tới khi kết thúc được coi là giá thành của đơn đặt hàng đó.

Để các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp tính giá thành này Kế Toán 68 sẽ lấy một ví dụ cụ thể như sau: 

 Một DN sản xuất 2 đơn đặt hàng A và B, cả 2 đơn đặt hàng đều được đưa vào sản xuất trong tháng 1
+ Đơn đặt hàng A sản xuất ở phân xưởng 1.
+ Đơn đặt hàng B sản xuất ở phân xưởng 2.
Chi phí tập hợp ở các tháng như sau:
Tháng 1

        TK ghi Có         

TK ghi Nợ
621622627Tổng cộng
TK 154    
Phân xưởng 110.0003.5002.05015.550
Phân xưởng 212.0004.5005.75022.250
Tổng cộng22.0008.0007.80037.800

Tháng 2

         TK ghi Có

TK ghi Nợ
621622627Tổng cộng
TK 154    
Phân xưởng 15.0002.5003.64011.140
Phân xưởng 28.0003.5006.16017.660
Tổng cộng13.0006.0009.80028.800

Yêu cầu: lập bảng tính giá thành đơn đặt hàng A.
Lời giải:
Bảng tính giá thành đơn đặt hàng A ( số lượng thành phẩm: 05)
Khoản mục
Chi phí
Tháng 1Tháng 2Tổng giá thành
 
Giá thành đơn vị
Chi phí NVLTT10.0005.00015.0003.000
Chi phí NCTT3.5002.5006.0001.20
Chi phí SXC2.0503.6405.6901.138
Tổng cộng15.55011.14026.6905.338
 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment