Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ thích hợp với những DN trong cùng 1 quy trình sản xuất có thể sản xuất ra 1 nhóm SP cùng loại với những quy cách phẩm chất khác nhau.

- Đối tượng tập hợp chi phí: là toàn bộ quy trình công nghệ.
Đối tượng tính giá thành là các loại SP có quy cách phẩm chất khác nhau.
- Nội dung: để tính được giá thành trước hết phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành, tiêu chuẩn phân bổ giá thành có thể là giá thành kế hoạch, giá thành định mức, giá bán.

Ví dụ: Tại một DN sản xuất SP A có 2 quy cách A1 và A2, chi phí trong tháng tập hợp được như sau (ĐVT : triệu đồng)
+ CP NVLTT: 2.750; CP NCTT: 390; CP SXC: 364
+ Không có sản phẩm dở dang.
+ Trong tháng đã hoàn thành nhập kho 1 SP A1; 100 SP A2, giá thành định mức từng quy cách sản phẩm như sau:

(ĐVT : triệu đồng)
Khoản mục
Chi phí
SP A1SP A2
Chi phí NVLTT1015
Chi phí NCTT1,41,85
Chi phí SXC1,42,1
Tổng cộng12,818,95
Yêu cầu: lập bảng tính giá thành sản phẩm A1 và A2 theo phương pháp tỷ lệ:
Lời giải:
Xác định tính giá thành theo từng khoản mục:
ĐVT : nghìn đồng
Khoản mục
Chi phí
Sản phẩm ASản phẩm BTổng tiêu chuẩn phân bổChi phí sản xuất TT
 
Tỷ lệ tính giá thành
 Giá thành định mứcTiêu chuẩn phân bổGiá thành định mứcTiêu chuẩn phân bổ   
Chi phí NVLTT101.000151.5002.5002.7501,1
Chi phí NCTT1,41401,851853253901,2
Chi phí SXC1,41402,12103503641,04
Tổng cộng12,81.28031.0001.8953.4253.504 

Bảng tính giá thành sản phẩm A1 số lượng: 100

ĐVT : triệu đồng
Khoản mục
Chi phí
Tiêu chuẩn phân bổTỷ lệ tính giá thànhTổng giá thành sản phẩm A1Giá thành đơn vị sản phẩm A1
Chi phí NVLTT1.0001,11.10011
Chi phí NCTT1401,21681,68
Chi phí SXC1401,04145,61,456
Tổng cộng1.2801.120.0001.413,614,136
Bảng tính giá thành sản phẩm A2 số lượng: 100
ĐVT : triệu đồng
Khoản mục
Chi phí
Tiêu chuẩn phân bổTỷ lệ tính giá thànhTổng giá thành sản phẩm A2Giá thành đơn vị sản phẩm A2
Chi phí NVLTT1.5001,11.65016,5
Chi phí NCTT1851,22222,22
Chi phí SXC2101,04218,42,184
Tổng cộng1.895 2.090,420,904
 
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment