HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CÓ CẦN CÔNG CHỨNG HAY KHÔNG


Có rất nhiều Doanh Nghiệp hiện nay đang thắc mắc về việc HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CÓ CẦN CÔNG CHỨNG HAY KHÔNG 

 Theo Ðiều 492 Bộ luật dân sự  quy định về hình thức hợp đồng thuê nhà ở:  “Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
Theo Ðiều 500 Bộ luật dân sự quy định về thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác : “Trong trường hợp pháp luật không có quy định khác thì quy định tại các điều từ Ðiều 492 đến Ðiều 499 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với việc thuê nhà sử dụng vào mục đích khác không phải là thuê nhà ở”.  
Vì vậy, việc ký kết hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác – Theo quy định của Bộ luật dân sự thì cũng phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên phải có chứng nhận của công chứng Nhà Nước hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
Hợp đồng thuê nhà
Tuy nhiên, ở Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp đã nêu rõ tại ý a điểm 28 Mục III (các thủ tục hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp) trong Phụ lục đính kèm có nêu như sau:

” Bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng một số hợp đồng, trong đó có hợp đồng thuê nhà ở “

Quy định này được khẳng định trong Thông báo số 63/TP-CPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất. Tại Điều 1 của thông báo nêu rõ: tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng “cho thuê nhà ở” theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ.
Như vậy, hiện nay, hợp đồng cho thuê nhà ở, không phụ thuộc vào thời hạn thuê là bao lâu đều không bắt buộc phải công chứng. Chúng ta có thể tự lập hợp đồng cho thuê nhà ở theo thỏa thuận với bên thuê mà không phải công chứng hợp đồng đó.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment