Hướng dẫn về thay đổi thủ tục BHXH từ ngày 1/11/2014

Nhằm giảm thủ tục về các loại hình bảo hiểm xã hội (BHXH). Bảo hiểm xã hội Việt Nam vưa ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phần mềm kế toán LinkQ xin hướng dẫn những thay đổi thủ tục BHXH từ ngày 1/11/2014 như sau:


[​IMG]

1. Về hồ sơ

Hồ sơ tham gia BHXH từ ngày 1/11/2014 sẽ có nhiều thay đổi theo hướng giảm tải như:
- Bỏ một bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
- Bỏ nội dung “kèm theo 2 ảnh mầu cỡ 3×4 (1 ảnh dán trên Tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 1 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
- Bỏ “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT” (Mẫu số A01-TS);
- Bỏ“Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện” (Mẫu số A02-TS)
- Bỏ “Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu số A03-TS)
- Mẫu mới “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT” (Mẫu số TK1-TS) và “Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT” (Mẫu số TK2-TS).
- Bỏ các chỉ tiêu: “ngày, tháng, năm sinh”; “giới tính”; “mức đóng cũ”; “đến tháng, năm”; “không trả thẻ”; “đã có sổ BHXH” tại Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số D02-TS)
- Bỏ các chỉ tiêu: “ngày, tháng, năm sinh”; “giới tính”; “địa chỉ”; “nơi đăng ký KCB ban đầu”; “quyền lợi”; “chứng minh thư”; “biên lai”; “tỷ lệ đóng” tại Danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS);…

2. Thay đổi về quản lý chi trả các chế độ

- Điều chỉnh một số nội dung trong Quy định quản lý chi trả chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH như:
+ Tài khoản thẻ ATM và tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại của Việt Nam được hiểu là tài khoản cá nhân.
+Bỏ Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng mới hoặc tỉnh khác đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.
+ Bỏ Giấy đề nghị tiếp tục hưởng BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) trong trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân đến ký xác nhận ngay tháng sau liền kề của kỳ xác nhận.
- Điều chỉnh một số nội dung trong Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh, giám định chi trả chi phí KCB, quản lý và sử dụng quỹ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của BHXH Việt Nam như:
+ Đối với cơ sở khám, chữa bệnh (KC8-) công lập: Bỏ Bản sao công chứng Quyết định thành lập và xếp hạng bệnh viện; bỏ Danh mục thuốc, vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế sử dụng tại cơ sở KCB theo quy định của Bộ Y tế.
+ Đối với cơ sở KCB ngoài công lập: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật; Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân; Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược tư nhân và Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn.
+ Bỏ danh mục thuốc, vật tư y tế tiêu hao, vật tư thay thế sử dụng tại cơ sở KCB theo quy định của Bộ Y tế; bản cam kết chấp nhận thanh toán chi phí các dịch vụ y tế không vượt quá giá viện phí tại các cơ sở KCB BHYT công lập, tương đương tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc cùng phân hạng bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế và không thu thêm của người bệnh đối với quyền lợi được hưởng theo quy định của Luật BHYT.

3. Nghiêm cấm tự ban hành thêm thủ tục

- BHXH Việt Nam quyết định nghiêm cấm việc tự ban hành thêm thủ tục hành chính; thực hiện công khai Bộ thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của ngành và bộ phận một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện để tổ chức, cá nhân đến giao dịch biết và thực hiện.
- Bên cạnh đó, giám đốc BHXH tỉnh, huyện cử cán bộ thuộc bộ phận “một cửa” nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị sử dụng lao động.
- Trường hợp không bố trí được cán bộ thì ký hợp đồng với các đơn vị dịch vụ bưu điện để thực hiện. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả do giám đốc BHXH tỉnh, huyện thống nhất với chủ sử dụng lao động./.
 
    Share on Google Plus
      Blogger Comment
      Facebook Comment