Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử hóa đơn:

- Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
- Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Nếu quá thời hạn trên mà các bạn vẫn chưa nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ bị xử phạt và các mức phạt được căn cứ vào thời gian chậm nộp, cụ thể như sau:

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
- Nộp chậm từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 mà có tình tiết giảm nhẹ thì bị xử phạt cảnh cáo.
- Nộp chậm sau 10 ngày sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu.
- Nộp chậm sau 20 ngày phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu. Mức phạt này cũng là dành cho việc các bạn không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, sau 20 ngày được gọi là không nộp.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một vài mức phạt khác liên quan đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

 - Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung.
Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định.
Chú ý: 
Nếu công ty bạn phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.
Nến nếu các bạn phát hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của công ty mình bị sai các bạn làm lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho đúng, rồi làm công văn gửi lại cơ quan thuế, nhớ là kèm theo cả báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đã làm sai để cơ quan thuế đối chiếu
(Theo Điều 13 của thông tư 10/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2/3/2013)
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment