XÁC ĐỊNH THỜI GIAN KÊ KHAI THUẾ THEO QUÝ HOẶC THEO THÁNG ...

XÁC ĐỊNH THỜI GIAN KÊ KHAI THUẾ THEO QUÝ HOẶC THEO THÁNG ...

Câu hỏi:
Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2014, thì doanh nghiệp A được kế khai thuế GTGT theo quý từ thời điểm nào?
Trả lời:
Từ kỳ khai thuế tháng 1/2014 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp A căn cứ vào doanh thu năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý
VD :
Công ty thành lập từ tháng 2/2013, thì sẽ khai thuế tháng từ 2/2013 đến hết 31/2014, sau đó, căn cứ trên doanh thu của 12 tháng trong năm 2014 để xác định là khai thuế tháng hay quý trong năm 2015.  Dưới đây là 1 ví dụ trong TT 156/2013/TT-BTC
"Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2013 thì từ kỳ khai thuế tháng 8/2013 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý."
Nếu  tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT năm 2014 dưới 20 tỷ thì doanh nghiệp được khai thuế theo quý từ năm 2015 đến hết năm 2017. Từ năm 2018 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2017.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment