Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về xử phạt VPHC về thuế

Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về xử phạt VPHC về thuế

Những điểm đáng lưu ý tại thông tư 166/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính:


- Hàng hoá vận chuyển trên đường không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp sẽ bị phạt tiền bằng 1 đến 3 lần số thuế trốn, số thuế gan lận, tùy theo số lần tái phạm và số tình tiết giảm nhẹ.
- Bên cạnh đó, người nộ
ip thuế đang trong thời gian xin tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh cũng bị phạt tiền 1 lần trên số thuế trốn, gian lận, nếu có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên.
- Từ ngày 1-1-2014, vi phạm thủ tục thuế sẽ có thời hiệu xử phạt là hai năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày ra quyết định xử phạt.
- Việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế không lập biên bản và ra quyết định xử phạt tại chỗ được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân và 500.000 đồng đối với tổ chức.
- Cá nhân bị xử phạt VPHC về thuế với mức phạt tiền từ 3 triệu đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo có quyền đề nghị miễn, giảm tiền phạt VPHC về thuế. Mức miễn, giảm tiền phạt tối đa bằng số tiền phạt còn lại trong quyết định xử phạt và không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại hoặc chi phí khám, chữa bệnh...
Download tại đây
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment