Quy định về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính mới nhất năm 2014

Quy định về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính mới nhất năm 2014

Quy định về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính mới nhất 2014

Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính được quy định tại điều 7 NĐ 129/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 10  năm 2013. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013. mức phạt châm nộp báo cáo tài chính

1. Thời hạn nộp BCTC:
+  Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định (từ ngày 01/01 đến ngày 30/03 năm tài chính tiếp theo).

Tùy vào từng năm sẽ có công văn gia hạn thời hạn nộp BCTC: Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày đối với việc nộp báo cáo tài chính theo tháng, báo cáo tài chính theo quý, báo cáo tài chính theo năm.

2. Mức xử phạt nộp chậm BCTC: Tại điều 7 NĐ 129/2013 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013.


Thời hạn và mức xử phạt nộp chậm báo cáo tài chính

Thời hạn nộp chậmSố tiền phạt nộp chậm
 1. Từ 01 ngày đến 05 ngày Phạt cảnh cáo đối với hành vi này.
 2. Từ 01 ngày đến 10 ngày Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 3. Từ trên 10 ngày đến 20 ngày. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 4. Từ trên 20 ngày đến 30 ngày. Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
 5. Từ trên 30 ngày đến 40 ngày. Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
 6. Từ trên 40 ngày đến 90 ngày. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment