Quy định mới bắt đầu từ tháng 10- 2014

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, hiện đã có dự thảo thông tư sửa đổi các thông tư 156 (QLT), 219 (GTGT), 08 và 85 (đăng ký thuế) và 39 (hóa đơn); dự kiến có hiệu lực từ 01/10/2014, tóm tắt sửa đổi các nội dung sau:
1. Sửa đổi TT156 về quản lý thuế:
- Mẫu 01-1 GTGT và 01-2 GTGT: Bỏ cột ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn.
- Mẫu 01-1 GTGT: Bỏ mục 5 “Hàng hóa, DV không phải tổng hợp trên tờ 01/GTGT. 
- Mẫu 01-2 GTGT: Bỏ cột thuế suất.
- Bỏ kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào đối với dịch vụ bán hàng đại lý. Bỏ kê khai dịch vụ cho thuê tài chính (vì là đối tượng không chịu thuế). Bỏ kê khai hàng hóa XNK ủy thác.
- Sửa thời hạn nộp thuế trước bạ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo của CQT.
- Sửa đổi về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động XD bằng nguồn vốn NSNN 2%.
- Bỏ kê khai các mẫu 01-3 GTGT, 01-4 GTGT và 01-7 GTGT.
2. Sửa đổi TT219 về thuế GTGT:
- Các DN mới thành lập năm đầu tiên ngưỡng DT dưới 1 tỷ thì năm sau muốn đăng ký phương pháp khấu trừ vẫn được.
- Bỏ ghi chú thời hạn thanh toán đối với hóa đơn trên 20TR chưa thanh toán của mẫu 01-2 GTGT.
3. Sửa đổi TT 08 và 85 về đăng ký thuế:
- Đối với giấy nộp tiền và NSNN: bỏ phần kê khai mã cơ quan thu, bảng kê biên lai, mã chương, loại, hạn mục, tiểu mục, kỳ tính thuế việc này sẽ do CQT và kho bạc phối hợp làm.
4. Sửa đổi TT39 về hóa đơn, chứng từ:
- Sửa phần hóa đơn được lập 1 lần thanh nhiều liên, hóa đơn các ngành đặc thù như điện, nước, điện thoại, vé… và bảng kê kèm theo.
Trên đây là những thông tin phổ biến của bà Trần Thị Lệ Nga (Phó cục trưởng cục thuế TP.HCM) tại buổi đối thoại giữa DN và lãnh đạo cục thuế TP.HCM ngày 8/8/2014.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment