PHÂN BIỆT NGÀY CHỨNG TỪ VÀ NGÀY GHI SỔ KẾ TOÁN

Ngày của chứng từ & ngày tháng ghi sổ (hạch toán) của chứng từ đó phải trùng khớp với nhau xét về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, trong thực tế ngày chứng từ phát sinh có thể xảy ra trước ngày hạch toán. Thí dụ, mua văn phòng phẩm (chi phí hợp lý) cho Công Ty ngày 10/9/2009, nhưng vì một lý do nào đó kế toán chưa nhận được chứng từ. Đến ngày 15/10/09 nhân viên mới đưa chứng từ cho kế toán vào sổ thì cũng chẳng sao cả. Luật thuế cho phép các chứng từ đầu vào được kê khai trong thời hạn 03 tháng (trước đây) và 06 tháng (hiện nay) vì vậy ngày tháng vào sổ sẽ không trùng khớp với ngày, tháng chứng từ. Các phần mềm kế toán hiện nay đều được thiết kế 02 cột ngày (ngày chứng từ) và ngày hạch toán (ngày ghi sổ) và mặc nhiên hai giá trị đó giống nhau. Khi Chi cục thuế Quận hay Cục thuế TP kiểm tra quyết toán năm của các Doanh nghiệp hay Công Ty, không bao giờ họ hỏi tại sao ngày tháng chứng từ lại không trùng khớp ngày tháng ghi sổ (nhưng sự không trùng khớp đó phải nằm trong thời hạn Luật cho phép).
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment