Mức lương tối thiểu vùng 1 tại hà nội mới nhất năm 2014

Mức lương tối thiểu vùng 1 tại hà nội mới nhất năm 2014
Theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp thì mức lương tối tối vùng mới nhất năm 2014 hiện nay như sau:
-       Vùng I là 2.700.000 đồng/tháng
-       Vùng II là 
2.400.000 đồng/tháng
-       n>

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
=>2.100.000 đồng/tháng
-       Vùng IV là 1.900.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng quy định như trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu.
  
 Tức là đối với các lao động đã qua học nghề ( có bằng nghề hay đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học... thì doanh nghiệp phải cộng thêm 7% nữa so với mức lương tối thiểu vùng. Ví dụ như ở Hà Nội, lương cơ bản của một người đã tốt nghiệp Trung cấp không được thấp hơn:

2.700.000 + 2.700.000 X 7% = 2.889.000
 
Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, các mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.
 
Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment