Mô tả công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Mô tả công việc của kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Hiện nay ở tất cả các doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ cũng đều cần ít nhất một kế toán, đặc biệt xu hướng chung các doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng kế toán tổng hợp. Vì vậy, kế toán tổng hợp trở thành một nghề rất quan trọng và cần thiết.mô tả công việc của kế toán tổng hợp

Do đó, để trở thành một nhân viên kế toán tổng hợp giỏi, bạn không chỉ cần am hiểu về các công việc của nó mà bạn phải trau dồi kỹ năng chuyên môn hơn nữa, rèn luyện những phẩm chất cần có trong ngành kế toán.
Công việc của kế toán tổng hợp là cần phải làm những gì? Những tiêu chuẩn cần có đối với một kế toán tổng hợp là gì?


 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khách, thuế GTGT và báo thuế  khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ của toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo khối văn phòng và tổng hợp theo công ty theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế kế toán.
 • Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê các đơn vị cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng  kế toán tài vụ .
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Kiến nghị và đề xuất  biện pháp khắc phục cải tiến.
Tiêu chuẩn yêu cầu kế toán tổng hợp:
      -   Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
      -   Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
      -    Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
      -    Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty
      -     Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
Share on Google Plus
  Blogger Comment
  Facebook Comment