Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu 16/ĐK-TNCN

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu 16/ĐK-TNCN

Bắt đầu từ ngày 1/1/2014 mọi mẫu biểu đăng ký, báo cáo thuế đều phải thực hiện theo thông tư 156/2013/TT-BCTC thay thế hoàn toàn thông tư 28/2011/TT-BCTC trước đó đang áp dụng trong năm 2013. Khi các bạn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh thì sử dụng Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN
((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

[01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:
                      

[04]
 Họ và tên cá nhân có thu nhập:...........................................................................
 [03] Mã số thuế:          [04] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: ..............................................................................
[[05] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): ......................................
..................................................................................................................... 

[06] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:
              


 
 

I.                   Người nộp thuế đã có MST/CMND/Hộ chiếu
STTHọ và tênNgày sinhMã số thuếQuốc tịchSố CMND / Hộ chiếuQuan hệ với người nộp thuếThời điểm bắt đầu tính giảm trừ 
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ 
(tháng/năm)
 
[07][08][09][10][11][12][13][14][15] 
1         
2         
3         
...         
II.               Người nộp thuế  chưa có MST/CMND/Hộ chiếu
STTHọ và tênThông tin trên giấy khai sinhQuốc tịchQuan hệ với người nộp thuếThời điểm bắt đầu tính giảm trừ 
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/năm)
Ngày sinhSốQuyển sốNơi đăng ký
Quốc giaTỉnh/ Thành phốQuận/ HuyệnPhường/ Xã
[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28]
1            
2            
3            
            
            
                    
(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


 
…..…,ngày … tháng … năm ...
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)
                       
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment