Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất

Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất

Ngày 10/01/2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BTC Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) và kèm theo phụ lục các mẫu biểu liên quan trong đó có Mẫu số C1- 02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước như sau:


GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mẫu số C1- 02/NS
(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
của Bộ Tài Chính)
Mã hiệu: ..................
Số: .........................
Tiền mặt [ ] chuyển khoản [ ]
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)


Người nộp thuế: ............ 
..........
Mã số thuế: .................................................
Địa chỉ:......................................................
.................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: .....................................................
Người nộp thay: .............................................................................................................
Mã số thuế:.................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Huyện: ......................................... Tỉnh, TP: .........................................................
Đề nghị NH (KBNN): ............................................................  trích TK số: ........................................................................................................
(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: .............................................. Tỉnh, TP:......................................................
Để ghi thu NSNN vào TK.................... hoặc nộp vào TK tạm thu số:....... hoặc nộp vào TK phải trả theo kiến nghị của CQ có thẩm quyền:                      TK 3521 (Kiểm toán NN)                                                     TK 3523 (Thanh tra CP)                  
                  TK 3522 (Thanh tra TC)                      TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác )                                                                                  
Cơ quan quản lý thu: ......................................... Mã số: ...................................................
Tờ khai HQ, QĐ số: .....................  ngày: .........................  Loại hình XNK: ...........................
(hoặc) Bảng kê Biên lai số: .................................  ngày ...................................

STTNội dung các khoản nộp NSMã NDKTMã chươngSố tiền
Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ:...............................................................................................
..................................................................................................................................
 

PHẦN KBNN GHI
Mã ĐVQHNS.............................................
Mã ĐBHC: .................................................
Mã nguồn NSNN:.....................................

Nợ TK:.........................
Có TK: ......................................


ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày……tháng……năm……

Người nộp tiền         Kế toán       Kế toán trưởng
NGÂN HÀNG B
           Ngày……tháng……năm……
Kế toán                            Kế toán trưởng

 
NGÂN HÀNG B
           Ngày……tháng……năm……
Kế toán                            Kế toán trưởng
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng…..năm…….
Thủ quỹ         Kế toán       Kế toán trưởngShare on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment