Khi thuê nhà của cá nhân phải nộp những loại thuế gì?

Khi thuê nhà của cá nhân phải nộp những loại thuế gì?
Khi cá nhân có nhà cho thuê và muốn mua được hóa đơn của cơ quan thuế để giao cho bên thuê nhà thì các nhân có nhà cho thuê phải nộp các loại thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Trên đây là 3 loại thuế mà cá nhân có nhà cho thuê phải chịu nhưng việc ai là người nộp những khoản tiền này phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên đó là bên thuê và bên cho thuê thể hiện rõ trong hợp đồng thuê nhà.thuế thuê nhà của cá nhân

Cụ thể cách tính của các loại thuế trên như sau:

1. Thuế môn bài:
Theo năm : 1 triệu đồng/năm.
2. Thuế giá trị gia tăng:
Đây là loại thuế nộp theo tháng, tính theo từng tháng bạn cho thuê.
Công thức tính như sau:

Thuế GTGT = Thu nhập/tháng   X  tỷ lệ GTGT  X  Thuế suất
Trong đó:
+ Thu nhập/tháng: là số tiền cá nhân cho thuê nhận được trên một tháng tiền nhà.
+ Tỷ lệ GTGT: tùy theo từng vùng miễn mà có tỷ lệ khác nhau. Ví dụ: ở Hà Nội là 40%, thành phố HCM là 38%
+ Thuế suất thuế GTGT: là 10%
3. Thuế thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN phải nộp = thu nhâp tính thuế  X thuế suất ( theo biểu lũy tiến từng phần )
 
Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ        (1)
Trong đó:
Thu nhập chịu thuế = Thu nhập/tháng X tỉ lệ thu nhập chịu thuế
( tỷ lệ thu nhập chịu thuế cũng theo từng nơi, ví dụ: ở Hà Nội là 37%, ở thành phố HCM là 35% )
+ Các khoản giảm trừ: 9 triệu/tháng cho bản thân và 3,6 triệu/người/tháng cho người phụ thuộc
(Trường hợp cá nhân cho thuê đã lấy người phụ thuộc làm giảm trừ ở nơi trả thu nhập khác thì không được tính vào đây)

I - Hồ sơ kê khai
            - Hợp đồng thuê nhà.
            - Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà.
            - Giấy giới thiệu của DN cho người đi thuê nhà.
Kèm theo các giấy tờ mà cá nhân cho thuê nhà phải khai và ký
            - Tờ khai đăng ký thuế TNCN theo mẫu 01/ĐK-TNCN
            - Tờ khai đăng ký thuế theo theo mẫu 03-ĐK-TCT
            - Tờ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu 09C/PL-TNCN (trường hợp cá nhân cho thuê nhà chưa làm thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc này ở bất kỳ nơi trả thu nhập cho họ)
            - Giấy đề nghị cấp hoá đơn bán lẻ
            - Tờ khai thuế Môn bài
            - Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 05/GTGT.
Bộ hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ ghi trên được bán tại các Chi cục Thuế.
Thời hạn kê khai và nộp thuế chậm nhất 20 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê nhà
 

Lưu ý: khi Hợp đồng thuê nhà thể hiện mức giá cho thuê chưa bao gồm các loại thuế hoặc các loại thuế - phí khác doanh nghiệp tự chịu. Thì giá đó là giá chưa thuế, hay thu nhập của người cho thuê chưa bao gồm thuế. Kế toán sẽ phải quy đổi giá đó ra giá đã có thuế để tính Thuế thu nhập cá nhân thông quá bảng quy đổi sau:
Cục thuế thành phố Hà Nội quy định bảng quy đổi như sau:
Bảng hướng dẫn cách quy đổi doanh thu chưa có thuế sang doanh thu có thuế (GTGT và TNCN) đối với hộ cho thuê nhà.

Bậc thuếPhần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất
(%)
Cách tính doanh thu đã có thuế GTGT, TNCN
1Đến 55DT đã có thuế = DT chưa có thuế (chia)/0,9415
2Trên 5 đến 1010DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 0,25  trđ)(chia)/0,923
3Trên 10 đến 1815DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 0,75  trđ)(chia)/0,9043
4Trên 18 đến 3220DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 1,65  trđ)(chia)/0,886
5Trên 32 đến 5225DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 3,25  trđ)(chia)/0,867
6Trên 52 đến 8030DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 5,85  trđ)(chia)/0,849
7Trên 8035DT đã có thuế = (DT chưa có thuế - 9,85  trđ)(chia)/0,830

Ví dụ:
Ngày 15/08/2013 Ông A có nhà tại Hà Nội, cho công ty Cổ phần B thuê nhà, với giá thuê một tháng là 23 triệu đồng. Thời gian thuê là 01 năm. Công ty Cổ phần B trả tiền 01 lần/năm cho gia đình ông A và có trách nhiệm đóng góp các thuế phải nộp vào NSNN.
Ông A là chưa đăng ký thuế và không có Mã số thuế TNCN.
Các khoản thuế Công ty Cổ phần B phải nộp thay gia đình ông A:
1 - Thuế môn bài phải nộp:
Mức Thuế Môn bài phải nộp: 1.000.000đ. (Do Ông A chưa đăng ký thuế và không có Mã số thuế cá nhân).
2- Thuế GTGT (VAT) và TNCN:
+ Xác định doanh thu có thuế GTGT (VAT) và TNCN
Do Ông A ở Hà Nội. Nên: Tỷ lệ GTGT: 40%. Và mức thu nhập tính thuế TNCN là: 37%
Thu nhập chịu thuế: = 23.000.000 x 37% = 8.510.000đ.
Căn cứ biểu tính trên thì mức thu nhập tính thuế/tháng được áp vào bậc 2.

Doanh thu
đã có thuế
=DT chưa có thuế - 0.25trd=23.000.000-250.000=24,647,887
0,9230,923
* Thuế GTGT (VAT) phải nộp:
24.647.887 đ x 40% x 10 % = 985.915 đ
* Thuế TNCN phải nộp:
- Tính thu nhập tính thuế:
24.647.887đ x 37 % = 9.119/718 đ.
Có 2 cách xác định:
Cách 1:
Bậc 1: 5.000.000 x 5 % = 250.000 đ.
Bậc 2: (9.119.718 – 5.000.000)  x 10 % = 411.972 đ.
Tổng số thuế TNCN phải nộp:
250.000 + 411.972 = 661.972 đ.
Cách 2: Để thuận tiện cho việc tính toán có thể áp dụng tính rút gọn:
Thuế TNCN phải nộp:
9.119.718 x 10 % - 250.000 = 661.972đ.
Thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp một tháng:
985.915 + 661.972 = 1.647.887đ.
Thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp 01 năm:
1.647.887 đ x 12 tháng = 19.774.644 đ.
Như vậy, nếu trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà có tên vợ chồng ông thì về nguyên tắc thu nhập 23 triệu cũng được chia cho vợ ông để kê khai thuế. Nhưng cục thuế Hà Nội tạm thu trong năm thì cuối năm hai vợ chồng ông kê khai thu nhập và quyết toán với cơ quan thuế.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment