Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế

Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế

Cập nhập theo thông tư mới nhất TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014, cần lưu ý về hoá đơn xuất khẩu như sau:
- Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu
- Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014)
- Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng.

Đối với trường hợp doanh nghiệp vẫn được sử dụng hoá đơn xuất khẩu, các bạn thực hiện viết hoá đơn theo hướng dẫn dưới đây:
1. Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu.

Viết hóa đơn hàng hóa xuất khẩu: Khi thực hiện lập hoá đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hoá đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hoá đơn; ký hiệu mẫu số hoá đơn; ký hiệu hoá đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu.cách viết hoá đơn hàng xuất khẩu
( Theo điều 4 TT 64/2013/TT-BTC )
- Giá bán của hàng xuất khẩu là giá chưa bao gồm thuế GTGT.
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu hầu hết áp dụng mức thuế suất  0% (nhà nước không đánh thuế hàng xuất khẩu nhằm khuyến khích xuất khẩu hàng hóa dịch vụ sang nước ngoài).
(Theo điều 9 TT 06/2012/TT-BTC)
Cụ thể dưới đây CLUB kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách lập hóa đơn hàng xuất khẩu:
Ví dụ:  Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại KHV Việt Nam xuất bán theo hợp đồng kinh tế số 02/HĐKT ngày 05/01/2014 cho công ty Fumio Otsubo 100 chiếc Tivi LED 40 inch Toshiba 40PX200V, đơn giá 10.870.000đ/chiếc.
 

 
                                      HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU                                     
                                                                                                     Mẫu số: 06HDXK2/001
                                                 Liên 3: Lưu                      Ký hiệu: AA/14P
                                                                                                            Số:        0000001
     Ngày..05..tháng..01..năm..2014..
Tên đơn vị xuất khẩu:……Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại KHV VIệt Nam.....................
Địa chỉ:…….Phòng 1205A, Tầng 12A, Tòa nhà CT1, 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN ...........
Số tài khoản.......10000029628..........
Điện thoại:..................................    Mã số thuế ...........0106208569..................
Tên đơn vị nhập khẩu.......Công ty Fumio Otsubo..............
Địa chỉ.......Korea........ Số tài khoản...........................................
Điện thoại:..........................................................................................................................
Số hợp đồng: :........ 02/HĐKT........  Ngày hợp đồng:… 05/01/2014…   
Hình thức thanh toán:...........TTR...................................................................
Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………………...
Địa điểm nhận hàng: ……………………………………………………………………..
Số vận đơn: ………………………………………………………………………………
Số container:……………………………..Tên đơn vị vận chuyển: ……………………..
 
STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4x5
01Tivi LED 40 inch Toshiba 40PX200V Chiếc10010.870.0001.087.000.000
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:...........1.087.000.000 đồng...................                                                                                                                                   
Số tiền viết bằng chữ:....Một tỉ không trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn./.......
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

2. Cách kê khai thuế hàng xuất khẩu.

 khai thuế hàng xuất khẩu: Khi xuất khẩu hàng hóa bạn kê khai thuế đầu ra như bình thường.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment