Cách viết hóa đơn hàng biếu tặng, tiêu dùng nội bộ theo mẫu và kê khai

1. Cách viết hóa đơn hàng xuất tiêu dùng nội bộ theo mẫu.

 - Trường hợp viết hóa đơn đối với hàng hoá dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ: thì doanh nghiệp cần phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng bình thường.
Theo điểm 2.4 phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC )
-  Giá ghi trên hoá đơn: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội bộ”. ( Theo điều 7 thông tư 219/2013/TT-BTC)

   Hướng dẫn các bạn cách lập hóa đơn trong trường hợp này cụ thể như sau:

 Ngày 12/1/2014 Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại KHV Việt Nam xuất 1 điều hòa SAMSUNG 9000BTU cho vào phòng quản lý. Hóa đơn đó được lập như sau:

                                        Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                                         Ký hiệu: AA/13P
                                                                          Liên 3: Lưu                            Số:         0018906   
                                                            Ngày 12 tháng 01 năm 2014

 
Đơn vị bán hàng:……. Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại KHV Việt Nam……………
Mã số thuế:…………….0037291269…………………………..
Địa chỉ:……Phòng 1205A, Tầng 12A, Tòa nhà CT1, 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN………
Điện thoại:..........................................Số tài khoản................................
Họ tên người mua hàng:………Nguyễn Quang Minh………………
Tên đơn vị:…………….
Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại KHV Việt Nam……………….
Mã số thuế:………
0037291269…….
Địa chỉ:……
Phòng 1205A, Tầng 12A, Tòa nhà CT1, 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN...........
Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản…………………………..
STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4x5
01Điều hòa sumsung 9000BTUB15.000.0005.000.000
      
      
      
Cộng tiền hàng:                                                                                                                          5.000.000
Thuế suất GTGT: 10%   Tiền thuế GTGT                                                                            500.000        
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                         5.500.000
Số tiền viết bằng chữ: B
ẩy triệu một
 trăm năm mươi nghìn đồng./.
 
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
Nguyễn Quang Minh
 
 
 
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
Vũ Tiến Anh

2. Kê khai thuế GTGT:

-  Tại điểm 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: “Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
-  Vậy là : doanh nghiệp được kê khai khấu trừ đầu vào đối với hàng xuất dùng nội bộ. Khi kê khai kế toán kê khai ở cả 2 bảng kê mua và và bán ra đối với hóa đơn xuất dùng nội bộ này.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment