Bảng giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói
 • Doanh nghiệp nhỏ
 • 500.000 VNĐ
 • Gói siêu tiết kiệm
 • Không phát sinh hóa đơn
 • Báo cáo thuế online
 • Báo cáo tài chính*

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 1.500.000 VNĐ
 • Gói tiết kiệm
 • Phát sinh dưới 20 hóa đơn
 • Báo cáo thuế online & trực tiếp
 • Báo cáo tài chính

 • Doanh nghiệp vừa
 • 2.000.000 VNĐ
 • Gói cơ bản
 • Phát sinh ~ 50 hóa đơn
 • Báo cáo thuế online & trực tiếp
 • Báo cáo tài chính

 • Doanh nghiệp lớn
 • 2.500.000 VNĐ
 • Gói toàn diện
 • Phát sinh ~ 100 hóa đơn
 • Báo cáo thuế online & trực tiếp
 • Báo cáo tài chính


Share on Google Plus
  Blogger Comment
  Facebook Comment